OM CAPEXGRUPPEN

Capex Gruppen ble etablert i Kristiansund i 2016 med en strategi for å utvikle regionale næringsaktører gjennom samhandling, som vil gi synergieffekter til gruppens aktører og bidra til lokal verdiskaping.